featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 13/2020

07.05.2020

W związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0 w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na wykonanie i dostawę ramy głównej do prototypu maszyny zgrzewająco - nitującej.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmienionego zapytania znajdują się pod następującym linkiem: ZAPYTANIE OFERTOWE

link-> ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Eweliną Najdą pod adresem ewelina.najda@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Razem bezpieczniejsi

Faurecia, 03.06.2020
Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager