featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 10/2019

23.12.2019

Rozstrzygnięte:

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 10/2019 w poniższych pozycjach wygrały następujące firmy:

  • W pozycjach nr: 1-12, 22-24, 27-34, 63-112, 116, 123-178, 203-218, 235-240, 250-252, 262-263, 265, 289, 293, 313-378 wygrała firma CP Trade Sp. z o.o.

  • w pozycjach 25-26, 35-42, 219-234, 241-249, 253-261, 264, 267-288, 290-292 wygrała firma Eltron Sp. z o.o.

  • w pozycjach 43-61 wygrała firma Festo Sp. z o.o.

  • w pozycji 113 wygrała firma IFM Electronic Sp. z o.o.

  • w pozycjach 117-122 wygrała firma Keyence International Belgium NV/SA

  • w pozycji 62 wygrała firma Laska Technika Przemysłowa Sp. z o.o.

  • w pozycjach 179-202 wygrała firma Rittal Sp. z o.o.

  • w pozycjach 13-21, 294-312 wygrała firma Turck Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymały najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę elementów układu sterowania według projektu do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe 20/2020

Faurecia, 05.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę precyzyjnego stołu obrotowego ze sterowaniem komputerowym do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager