featured

Współpraca

Zapytanie ofertowe nr 01/2019

08.12.2019

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 01/2019 wygrała firma:

Metcom Technology Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zaciszańska 28/32

42 - 200 Częstochowa

z ceną oferty netto: 68 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na wykonanie i dostawę głównej ramy konstrukcyjnej dla prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania znajdują się pod następującym linkiem: ZAPYTANIE OFERTOWE

Z uwagi, iż specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi wartość poufną by ją otrzymać należy dostarczyć na adres wskazany w zapytaniu wypełnione i podpisane zaobowiązanie do zachowania poufności

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe 20/2020

Faurecia, 05.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę precyzyjnego stołu obrotowego ze sterowaniem komputerowym do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager