featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 09/2019

06.11.2019

Rozstrzygnięte:

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 09/2019 wygrała firma:

Metcom Technology Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zaciszańska 28/32

42 - 200 Częstochowa

z ceną oferty netto: 19 500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.


Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego nr 09/2019 z dnia 06.11.2019 dotyczącego postępowania na wykonanie i dostawę ramy modułu podawania detali, które przedstawia link NOTATKA SŁUŻBOWA.

link: NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0 w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na wykonanie i dostawę ramy modułu podawania detali.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmienionego zapytania znajdują się pod następującym linkiem: ZAPYTANIE OFERTOWE

link -> ZAPYTANIE OFERTOWE

Z uwagi, iż specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi wartość poufną by ją otrzymać należy dostarczyć na adres wskazany w zapytaniu wypełnione i podpisane zaobowiązanie do zachowania poufności, będące Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

Projekty z dofinansowaniem ze środków publicznych realizowane przez Faurecia R&D Center S.A. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager