featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 09/2019

06.11.2019

W związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0 w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na wykonanie i dostawę ramy modułu podawania detali oraz złącza obrotowego.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania znajdują się pod następującym linkiem: ZAPYTANIE OFERTOWE

link -> ZAPYTANIE OFERTOWE

Z uwagi, iż specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi wartość poufną by ją otrzymać należy dostarczyć na adres wskazany w zapytaniu wypełnione i podpisane zaobowiązanie do zachowania poufności, będące Załącznikiem nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe nr 07/2019

Faurecia, 18.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa systemu napędowego do osi poziomej do wykorzystania ze śrubą kulową oraz napędem elektrycznym o mocy minimalnej 2.3 kW, zgodnego ze specyfikacją. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Małgorzata Vincent pr & communication manager