featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 08/2019

17.10.2019

Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego nr 08/2019 z dnia 17.10.2019 dotyczącego postępowania na dostawę dostawa przenośników taśmowych, czyli systemu transportu detali metalowych z wykorzystaniem pasa transportowego oraz napędu elektrycznego, zgodnych ze specyfikacją, które przedstawia link NOTATKA SŁUŻBOWA.

link: NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa przenośników taśmowych, czyli systemu transportu detali metalowych z wykorzystaniem pasa transportowego oraz napędu elektrycznego, zgodnych ze specyfikacją.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe nr 09/2019

Faurecia, 06.11.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na wykonanie i dostawę ramy modułu podawania detali oraz złącza obrotowego. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Małgorzata Vincent pr & communication manager