featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 06/2019

17.10.2019

Rozstrzygnięte:

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 06/2019 wygrały firmy:

1. System wizyjny nr 1

Cognex Ireland LIMITED

Gateway Business Park

2008-2014 Block 2000

Mallow Road Corck, Ireland

z ceną oferty netto: 18 490 zł

2. Oświetlenie do systemu wizyjnego nr 1

Cognex Ireland LIMITED

Gateway Business Park

2008-2014 Block 2000

Mallow Road Corck, Ireland

z ceną oferty netto: 3 036 zł

3. System wizyjny nr 2

Cognex Ireland LIMITED

Gateway Business Park

2008-2014 Block 2000

Mallow Road Corck, Ireland

z ceną oferty netto: 9 245 zł

4. Oświetlenie do Systemu wizyjnego nr 2

Automatech Sp. z o.o.

ul. Ewy 2

05-816 Opacz-Kolonia

z ceną oferty netto: 592 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymały najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa 3 systemów wizyjnych rozpoznających elementy metalowe, zintegrowanych z kontrolerem wizyjnym oraz zestawem naświetlaczy.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

Projekty z dofinansowaniem ze środków publicznych realizowane przez Faurecia R&D Center S.A. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager