featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe nr 03/2019

15.10.2019

Rozstrzygnięte:

Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 03/2019 wygrała firma:

Fanuc Polska Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 2

52-407 Wrocław

z ceną oferty netto: 52 900 €

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymały najwyższą łączną ilość punktów.


Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego nr 03/2019 z dnia 15.10.2019 dotyczącego postępowania na dostawę robota przemysłowego 6-osiowego typu ramię do prototypu maszyny Pick & Place, które przedstawia link NOTATKA SŁUŻBOWA.

link: NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa robota przemysłowego 6-osiowego typu ramię do prototypu Pick & Place.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod następującym linkiem:

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

Projekty z dofinansowaniem ze środków publicznych realizowane przez Faurecia R&D Center S.A. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager