featured

Współpraca

Zapytanie ofertowe nr 02/2019

15.10.2019

Rozstrzygnięte: Informujemy, że Zapytanie ofertowe nr 02/2019 wygrały firmy:

Na inwerter:

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

z ceną oferty netto: 13 815,18 €

Na transformator:

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

z ceną oferty netto: 6 790,52 €

Na serwoprasę:

TOX Pressotechnik Sp. z o.o.

ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

z ceną oferty netto: 50 966,00 €.

Uzasadnienie wyboru: Oferty spełniają wymagania określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymały najwyższą łączną ilość punktów.


Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego nr 02/2019 z dnia 14.10.2019 dotyczącego postępowania na dostawę Inwertera zgrzewalniczego do zgrzewania rezystancyjnego, Transformatora inwertera do zgrzewania rezystancyjnego, Serwoprasy, które przedstawia link NOTATKA SŁUŻBOWA.

link: NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest:

  1. Inwerter zgrzewalniczy do zgrzewania rezystancyjnego (urządzenie do zmiany częstotliwości),
  2. Transformator inwertera do zgrzewania rezystancyjnego (urządzenie do zmiany napięcia),
  3. Serwoprasy (napęd elektryczny sterowany komputerowo do przemieszczenia)

zgodnych ze specyfikacją, niezbędnych do realizacji projektu badawczego.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania znajdują się pod następującym linkiem:

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

Specyfikacja dostęna jest pod nastęującym linkiem:

link: SPECYFIKACJA

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

Projekty z dofinansowaniem ze środków publicznych realizowane przez Faurecia R&D Center S.A. Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager