featured

Współpraca

Projekty realizowane przez Faurecia R&D Center S.A.

28.05.2020

Promocja projektów - logotypy.PNG REALIZOWANE PROJEKTY:

Działanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: Opracowanie innowacyjnych w skali świata narzędzi do spawania laserowego elementów prowadnic do foteli samochodowych wraz z opracowaniem innowacyjnych technologii wytwarzania tych narzędzi.

Suma kosztów projektu: 15 104 991 PLN

Wartość dofinansowania: 7 496 692 PLN


Konkurs Ścieżka dla Mazowsza, współfinansowany ze środków krajowych

Projekt: Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0.

Suma kosztów projektu: 5 514 488,25 PLN

Wartość dofinansowania: 2 438 868,68 PLN


Działanie 1.2.: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt: Opracowanie nowej generacji fotela samochodowego do zastosowań zwłaszcza w pojazdach autonomicznych.

Suma kosztów projektu: 6 363 924,14 PLN

Wartość dofinansowania: 3 695 541,86 PLN


Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe 20/2020

Faurecia, 05.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę precyzyjnego stołu obrotowego ze sterowaniem komputerowym do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager