NEWS

Faurecia gotowa na globalny kryzys

31.03.2020

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób pandemia wirusa Covid-19 wpływa na wszystkie sektory gospodarki, w tym na przemysł motoryzacyjny. Klienci Faurecii tymczasowo wstrzymują większość produkcji w krajach dotkniętych pandemią. W konsekwencji Faurecia zamknęła wiele swoich zakładów produkcyjnych w Europie, a także stoi przed koniecznością zamknięcia kolejnych, w Ameryce Północnej oraz Południowej.

Trwający obecnie kryzys i brak jasnej perspektywy dla przemysłu motoryzacyjnego sprawiły, że cele finansowe na rok 2020, które Faurecia ogłosiła 17 lutego, przestały być aktualne. Mając to na uwadze, Grupa przedstawi nowe cele finansowe, gdy tylko pojawią się sprecyzowane prognozy makroekonomiczne na pozostałą część roku.

W obliczu tej trudnej sytuacji, Faurecia natychmiast wdrożyła plan zarządzania kryzysowego, aby dostosować się do nowych warunków i na bieżąco reagować, gdy skutki pandemii dotykają bezpośrednio pracowników, klientów i dostawców Grupy. Priorytetem Faurecii jest przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin. Grupa wdrożyła również drastyczne środki w celu zarządzania przepływami pieniężnymi, a także ścisłą kontrolę wydatków i inwestycji podczas spowolnienia działalności.

• W zakresie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin, wyciągając wnioski ze swoich doświadczeń w Chinach, Faurecia podjęła wszelkie niezbędne środki, by zapewnić ochronę całemu zespołowi i zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa w swoich lokalizacjach. Z tego względu Grupa wdrożyła również natychmiastowy system pracy zdalnej, w efekcie którego wszyscy uprawnieni pracownicy wykonują swoje obowiązki z domu.

• W obszarze strategii finansowania i zarządzania gotówką, bilans Faurecii jest solidny, bez znaczących krótkoterminowych spłat czy finansowania po niskich kosztach. Mając na uwadze natychmiastowe potrzeby w zakresie płynności, Faurecia dysponuje konsorcjalną linią kredytową w wysokości 1,2 mld EUR (termin zapadalności w czerwcu 2024 r.), z której niedawno pobrano 600 mln EUR w oczekiwaniu na spadek faktoringu należności. Obecnie Faurecia posiada ponad 900 mln euro linii kredytowych z możliwością dalszego zwiększenia płynności w przypadku wydłużenia czasu trwania pandemii poza pierwszą połowę roku.

• Firma podjęła wszelkie niezbędne środki w celu ograniczenia w krótkim czasie kosztów i wydatków na rozwój oraz inwestycje. Stanęła również przed koniecznością czasowego zawieszania działalności lub zamknięcia zakładu, w którym zmniejszono produkcję/aktywność. Oprócz podjęcia tych nadzwyczajnych środków, Grupa przygotowuje się na bezpieczny restart produkcji, gdy tylko będzie to możliwe i biorąc pod uwagę także scenariusz, w którym wirus nie zostanie całkowicie wyeliminowany. Obecnie jest to praktykowane w Chinach, gdzie wszystkie zakłady Grupy wznowiły produkcję, a średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynosi dziś około 70%. Bazując na tym doświadczeniu, firma jest w stanie przetrwać kryzys w innych regionach świata i szybko zmobilizować swoje zespoły, aby towarzyszyć klientom, gdy wznowią oni swoje produkcje. Patrick KOLLER, CEO Faurecia: „Przeżywamy bezprecedensowy kryzys, którego czas trwania pozostaje niepewny, nawet jeśli widzimy pozytywne oznaki, świadczące o tym, że sytuacja w Chinach powoli wraca normy. Jako Grupa natychmiast wdrożyliśmy wszystkie niezbędne działania i plany, aby przetrwać ten okres i będziemy nadal na bieżąco dostosowywać się do nowych warunków w miarę rozwoju pandemii. Faurecia znacznie poprawiła swoje wyniki operacyjne i finansowe w ostatnich latach i gdy tylko będzie to możliwe, z całą mocą będzie gotowa, by wznowić produkcję motoryzacyjną oraz kontynuować swoją strategię transformacji. Jednocześnie wszystkie zespoły Faurecii koncentrują się przede wszystkim na ochronie naszych pracowników i ich rodzin oraz na skutecznym zminimalizowaniu skutków kryzysu w firmie oraz wśród jej interesariuszy”.

Kalendarz

20 kwietnia 2020 r.: Ogłoszenie sprzedaży za I kwartał 2020 r. (Przed godzinami rynkowymi)

29 maja 2020 r.: Doroczne Zgromadzenie Wspólników

27 lipca 2020 r.: Ogłoszenie wyników za I półrocze 2020 r. (Przed godzinami otwarcia rynku)

23 października 2020 r.: Ogłoszenie sprzedaży za III kwartał 2020 r. (Przed godzinami rynkowymi)

Kontakt:

Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager, +48 734 214 539, ewa.kwiecinska@faurecia.com

Następny wpis:

News

Zapytanie Ofertowe 20/2020

Faurecia, 05.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę precyzyjnego stołu obrotowego ze sterowaniem komputerowym do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania Czytaj dalej

Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager