featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe 20/2020

19.08.2020

Rozstrzygnięte:

Informujemy, iż Postępowanie Ofertowe nr 20/2020 wygrała firma:

Weiss Poland Sp. z o.o.

ul. Wielicka 250

30-663 Kraków

Z ceną oferty netto: 11 500,00 EUR

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna , ogłasza postępowanie na dostawę precyzyjnego stołu obrotowego ze sterowaniem komputerowym do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Karoliną Olczak pod adresem mailowym karolina.olczak@faurecia.com lub z p.Eweliną Przepiórką pod adresem ewelina.przepiorka@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Finanse osobiste

Faurecia, 21.04.2021
Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager