featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe 18/2020

18.08.2020

Rozstrzygnięte:

Informujemy, iż Postępowanie Ofertowe nr 18/2020 wygrała firma:

Fanuc Polska Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 2

52-407 Wrocław

Z ceną oferty netto: 54 847,00 EUR

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza,Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę robota przemysłowego 6-osiowego typu ramię do prototypu maszyny Pick & Place.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Eweliną Najda pod adresem mailowym ewelina.najda@faurecia.com lub z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Finanse osobiste

Faurecia, 21.04.2021
Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager