featured

Współpraca

Zapytanie Ofertowe 16/2020

28.08.2020

Rozstrzygnięte:

Informujemy, iż Postępowanie Ofertowe nr 16/2020 wygrały firmy:

a) W POZYCJACH:

1 – 13, 15 – 17, 19 – 20, 22 – 31, 33 – 44, 80, 82, 83, 87, 88, 113, 114, 132 – 138, 140, 142

Alfa Elektro Sp. z o.o.

ul. Obrońców Westerplatte 81

40-335 Katowice

Z ceną oferty netto: 79 847,83 PLN

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

b) W POZYCJACH: 51, 75, 85, 89, 90, 98, 99, 102, 106, 118

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2A

36-100 Kolbuszowa

Z ceną oferty netto: 1 075,23 PLN

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

c) W POZYCJACH:

14, 18, 21, 32, 45, 46, 73, 74, 76 – 79, 81, 84, 86, 91 – 97, 100, 101, 103 – 105, 107 – 112, 115 – 117, 119 – 131, 139, 141

CP Trade Łódź Sp. z o.o.

ul. 6-go Sierpnia 88A

90-646 Łódź

Z ceną oferty netto: 9 503, 17 EUR

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.

d) W POZYCJACH

47 – 50, 52 – 72

Rittal Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 48

02-255 Warszawa

Z ceną oferty netto: 3 674,61 EUR

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów.


W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzeń do optymalnej zautomatyzowanej produkcji w branży automotive w oparciu o technologie Przemysłu 4.0” w ramach Programu Krajowego, Konkursu Ścieżka dla Mazowsza*, Spółka Faurecia R&D Center Spółka Akcyjna, ogłasza postępowanie na dostawę elementów układu sterowania do prototypu maszyny do zgrzewania i nitowania.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie dla Programu Krajowego Ścieżka dla Mazowsza. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zapytania, formularz oferty oraz załączniki wraz ze szczegółową specyfikacją znajdują się pod linkiem ZAPYTANIE OFERTOWE.

link: ZAPYTANIE OFERTOWE

W przypadku pytań dot. zapytania prosimy o kontakt z p. Eweliną Najda pod adresem mailowym ewelina.najda@faurecia.com lub z p. Karoliną Olczak pod adresem karolina.olczak@faurecia.com

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i wzięcia udziału w konkursie ofert.

Następny wpis:

News

Finanse osobiste

Faurecia, 21.04.2021
Section background
Kobieta

kontakt dla mediów

Ewa Kwiecińska Country Communication Manager